Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy o nazwie [Nazwa Firmy] (dalej zwany "Sklepem") jest prowadzony przez AcomNEX Grzegorz Deręgowski, z siedzibą w 71-696 Szczecin, ul. Gołębia 45, NIP 852-172-73-58.

2. Sklep prowadzi sprzedaż oprogramowania wyłącznie na rzecz firm i przedsiębiorstw.

3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Sklepu oraz warunki zawierania umów sprzedaży oprogramowania.

4. Klientem Sklepu może być jedynie firma lub przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą.

§ 2. Zasady zamawiania i płatności

1. Zamówienie oprogramowania odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za zamówione oprogramowanie za pomocą przelewów bankowych lub innych dostępnych w Sklepie metod płatności.

3. Ceny oprogramowania podane na stronie internetowej Sklepu są cenami netto, wyrażonymi w walucie PLN, i nie zawierają podatku VAT.

4. Faktury VAT wystawiane są na podstawie danych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia.

§ 3. Dostawa

1. Oprogramowanie dostępne w Sklepie jest dostarczane drogą elektroniczną. Pliki do pobrania oraz klucze aktywacyjne są przesyłane na wskazany przez Klienta adres e-mail.

2. Termin dostawy oprogramowania ustalany jest indywidualnie z Klientem i zależy od dostępności produktu oraz wybranych przez Klienta opcji dostawy.

§ 4. Reklamacje i zwroty

1. Klient ma prawo do reklamacji oprogramowania w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności z zamówieniem.

2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail [Adres E-mail Firmy] w terminie 14 dni od daty dostarczenia oprogramowania.

3. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od ich zgłoszenia i informuje Klienta o wyniku postępowania.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep dokonuje wymiany wadliwego oprogramowania lub zwraca Klientowi odpowiadającą mu kwotę.

5. Klient nie ma prawa do zwrotu oprogramowania, jeśli zostało ono dostarczone zgodnie z zamówieniem i nie ma wad.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest AcomNEX Grzegorz Deręgowski.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany w regulaminie nie wpływają na umowy zawarte przed datą ich wprowadzenia.

3. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych w Sklepie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu i może być swobodnie pobierany i drukowany przez Klienta.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z naszego sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży oprogramowania między firmami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed skorzystaniem z naszych usług.

Informacja dotycząca plików cookie na stronie www.tu.pl

Chcielibyśmy poinformować użytkowników, że nasza strona internetowa www.tu.pl korzysta jedynie z niezbędnych technicznych plików cookie, które są stosowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny. Te pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych ani śledzenia działań użytkowników w celach marketingowych. Nie udostępniamy żadnych zebranych przez te pliki cookie danych osobowych innym podmiotom.

Pliki cookie, które stosujemy, mają na celu:
1. Zapewnienie poprawnego działania strony internetowej, takie jak zapamiętywanie ustawień sesji użytkownika i ułatwienie nawigacji po witrynie.
2. Utrzymanie połączenia z serwerem, co jest niezbędne do dostarczania zawartości strony.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa witryny poprzez monitorowanie i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom.
4. Umożliwienie analizy wydajności witryny w celu poprawy jakości usług.

Pliki cookie używane na stronie www.tu.pl nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować użytkownika ani nie są wykorzystywane do celów śledzenia działań użytkowników poza naszą stroną.

Każdy użytkownik witryny www.tu.pl może w dowolnym momencie zablokować dostęp do plików cookies, tj. dokonać odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez:
- wykasowanie plików cookies zapisanych na jego urządzeniu/urządzeniach końcowych przez witrynę www.tu.pl lub
- brak wyrażenia zgody w przypadku, gdy aplikacja na stronie internetowej zapyta o zgodę na używanie plików cookies lub też
- zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Aby dokonać zmian ustawień używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej, konieczne jest zapoznanie się przez użytkownika z zasadami dokonywania tych zmian odmiennymi dla każdej z dostępnych przeglądarek. Informacje na temat ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dla komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów itp.) dostępne są stronach ich producentów.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki dotyczącej plików cookie, prosimy o kontakt z nami pod adresem [adres email kontaktowy].

Dziękujemy za korzystanie z naszej witryny i zapewniamy, że dbamy o ochronę Państwa prywatności oraz przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.


Polityka prywatności strony internetowej www.tu.pl

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Firma AcomNEX Grzegorz Deręgowski zbiera, przechowuje i przetwarza dane firmowe użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www.tu.pl oraz korzystających z naszych usług. Dbamy o ochronę Państwa danych osobowych i przestrzegamy obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.tu.pl jest AcomNEX Grzegorz Deręgowski, z siedzibą w 71-696 Szczecin, ul. Gołębia 45, NIP 852-172-73-58. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Cele przetwarzania danych
Dane firmowe zbierane przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu umożliwienia i ułatwienia procesu sprzedaży oraz świadczenia usług. Konkretne cele przetwarzania danych to:

- Realizacja i dostarczanie zamówionych produktów lub usług.
- Komunikacja z klientem w celu potwierdzenia zamówienia, udzielenia odpowiedzi na zapytania lub rozwiązywania problemów.
- Prowadzenie ewidencji transakcji handlowych i księgowo-finansowych.
- Zapewnienie obsługi klienta, w tym udzielanie wsparcia technicznego i informacyjnego.
- Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i księgowego.
- Ochrona przed nadużyciami i zabezpieczenie danych.

3. Rodzaje danych zbieranych
Na stronie www.tu.pl zbieramy wyłącznie dane firmowe niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej. Mogą to być między innymi:

- Nazwa firmy.
- Adres firmy.
- Numer NIP.
- Numer REGON.
- Dane kontaktowe, takie jak adres email i numer telefonu.
- Informacje dotyczące zamówionych produktów lub usług.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest konieczność przetwarzania w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu odpowiedniej obsługi klienta, realizacji zamówień i prowadzeniu działalności gospodarczej.

5. Okres przechowywania danych
Dane firmowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po zakończeniu okresu niezbędnego do realizacji celów przetwarzania, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. Prawa użytkowników
Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do:

- Dostępu do swoich danych osobowych.
- Poprawiania swoich danych osobowych.
- Usunięcia swoich danych osobowych (prawo "do bycia zapomnianym").
- Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- Przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.
- Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. Zabezpieczenia danych
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub rozpowszechnianiem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

8. Zmiany w Polityce Prywatności
Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna wersja Polityki Prywatności będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana dnia 1.02.2022 r.

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i zaufanie, jakim nas obdarzają Państwo swoimi danymi firmowymi.

Zaufali nam m.in.:

   

 AcomNEX Grzegorz Deręgowski

70-382 Szczecin
ul. Jagiellońska 35a

hotline (pomoc techniczna)
ul. Gołębia 45

Tel. Alarmowy 24h/dobę:
509 639 639 / 509 NEX NEX

NIP 852-172-73-58

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
72 1160 2202 0000 0002 6007 8915

 

 • Grzegorz Deręgowski

  Dział handlowy, programistyczny i wdrożenia

  Dział programistyczny - właściciel
  509 639 639 (509 NEX NEX)

  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Wojtek Filip

  Dział Techniczny Serwis

  796 804 564

  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Martyna Deręgowska

  Koordynacja wdrożeń

   

  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Aleksandra Czerwony

  Abonamenty i rozliczenia

   

  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.